Photocat
Photocat
Photocat

Photocat

Cleaning the air we breathe

Vi utvikler smarte overflater som utnytter energi fra solen til å rense luft for helseskadelige gasser. En vei eller et fortau vil med teknologien bidra til renere luft ved å nedbryte Nitrogen Oxider

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Bærekraftige byer og samfunn

Vi utvikler smarte overflater som utnytter energi fra solen til å rense luft for helseskadelige gasser. En vei eller et fortau vil med teknologien bidra til renere luft ved å nedbryte Nitrogen Oxider og flyktige gasser på samme måte som disse naturlig nedbrytes i naturen. Tenk på det som at asfalt og betong får egenskapene til planter. Meromkostningen for en Kommune ligger på ca. 1 - 4 % for en teknologi som sikrer borgere bedre helse og har en payback på ca. 3 år.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills

Langebjerg 4
4000 Roskilde
Denmark

42759546

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje