North Vision
North Vision
North Vision

North Vision

Sports and cultural facilities available for everyone

Playces is a respected smart management and online marketplace where users can search, find and book sports and cultural facilities – from desktop or mobile.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Playces is a respected smart management and online marketplace where users can search, find and book sports and cultural facilities – from desktop or mobile.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving social integration
Improving Life Quality

Sjøgata 15
8006 BODØ
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje