Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune

Ringerike kommune

Kommune

I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud so

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 30 minutters reisetid til Oslo. Ringerikes politikerne har bestemt at vi skal legge til rette for opptil 10.000 nye innbyggere i Ringerike frem mot 2030. Regionen og byen er i en spennende fase og gjennom byutviklingsstrategi, aktiv areal- og transportplanlegging, systematisk klima- og energiarbeid og næringsutvikling vil kommunen rigge seg for fremtidig vekst og utvikling.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Mat og landbruk
Bygg og anlegg
Utdanning
Bio og naturressurser
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Reducing use of fossils
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Osloveien 1
3511 HØNEFOSS
Norway

32117400

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje