SenseTech
SenseTech
SenseTech

SenseTech

Simplifying processes - Securing resources

SenseTech leverer utstyr og tjenester som bidrar til bedre kontroll og mindre svinn av vann i distribusjonsnettet.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Rent vann og gode sanitærforhold
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene
Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Promoting sustainable behavior
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency

Grønland 44
3045 DRAMMEN
Norway

+4791569485

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje