Skagerak ITB
Skagerak ITB
Skagerak ITB

Skagerak ITB

System integrator for bygninger, velferdsteknologi, vann og avløp og vegtunneler

Skagerak ITB tilby kreative løsninger innen olje og gass, samferdsel, industri, bygnigsautomasjon, prosjektledelse, teknisk rådgiving, ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg. Vi skal bidra lokal

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Skagerak ITB tilby kreative løsninger innen olje og gass, samferdsel, industri, bygnigsautomasjon, prosjektledelse, teknisk rådgiving, ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg. Vi skal bidra lokalt og globalt til en sikker og bærekraftig framtid. Vi vil tiltrekke oss høy kompetanse både som ansatte og ved samarbeid med leverandører, slik at vi vil være en leverandør av kreativitet og bærekraftige leveranser

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Improving education
Improving Elderly Care
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand

Borgeskogen 15
3160 STOKKE
Norway

91373153

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje