Smarte Byer Norge
Smarte Byer Norge
Smarte Byer Norge

Smarte Byer Norge

Smartbynettverk for alle

Vi driver frem bærekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å koble smartby-entusiaster på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og næringsliv. Dette gjør vi ved å tilby arenaer for samskaping. Målet er at de som deltar i nettverket skal finne hverandre og sammen skape smarte løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Smarte Byer Norge nettverket er nordens største smartbynettverk der alle aktører som er interessert i smartbyutvikling møtes for å diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. Smarte byer er ikke en sektor eller bransje der de fleste vet om hverandre og hvem som gjør hva. Vi ser på det som et tverrfaglig område der stat og kommune, store og små bedrifter, samt FoU-aktører og organisasjoner i sivilsamfunnet må samhandle om vi skal gjøre samfunnet smartere.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainable private transport models
Improving Life Quality
Facilitating Citizen Engagement
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Vestengkleiva 3
1385 ASKER
Norway

+47 90056958

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje