SmartUse.Global
SmartUse.Global
SmartUse.Global

SmartUse.Global

The intersection of Smart Cities and the Sharing and Circular Economies

Teknologi endrer hvordan byer, samfunn, bedrifter, organisasjoner og mennesker får tilgang på alt de trenger. SmartUse.Global muliggjør en mer effektiv bruk av ressurser, som kobler sammen interessent

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Teknologi endrer hvordan byer, samfunn, bedrifter, organisasjoner og mennesker får tilgang på alt de trenger. SmartUse.Global muliggjør en mer effektiv bruk av ressurser, som kobler sammen interessentene der man skal bo, leve og jobbe. Alt fra grasrotorganisasjoner og kooperativer til industri, små bedrifter og offentlige organer. Verktøy for å optimalisere hvordan vi deler og bruker ressurser.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainable disposal of waste
Redusere investeringskostnader
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Increasing share of renewables

Nedre Movei 39
1456 NESODDTANGEN
Norway

40454193

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje