Spesialistbedriften
Spesialistbedriften
Spesialistbedriften

Spesialistbedriften

3D modellering av bygg og objekter

Vi produserer 3D modeller av bygg og objekter, BIM, og FDVU.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Vi er en sosial entreprenør! Sosiale entreprenører er ordinære bedrifter som løser viktige samfunnsutfordringer på nye måter. Vi ansetter dyktige, unge, voksne med Asperger syndrom, og gir dem en trygg og utviklende arbeidsplass.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs

Postvegen 2
6018 ÅLESUND
Norway

+4741044859

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje