Storm Communications
Storm Communications
Storm Communications

Storm Communications

Best på selskapskommunikasjon

Storm Communications har spisskompetanse innen selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisekommunikasjon. Byrået ble etablert i 2018 og eies av Strawberry Equities AS (Petter A. Stordalen

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Storm Communications har spisskompetanse innen selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisekommunikasjon. Byrået ble etablert i 2018 og eies av Strawberry Equities AS (Petter A. Stordalen) og Kruse Larsen AS.

Storm Communications tilbyr tjenester innen:

  • Selskapskommunikasjon
  • Finansiell kommunikasjon
  • Krisekommunikasjon

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Inkognitogata 1
0258 OSLO
Norway

92062342

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje