Troms og Finnmark Fylkeskommune
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Troms og Finnmark Fylkeskommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Smart kyst

Fylkeskommune

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Rent vann og gode sanitærforhold
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Samarbeid for å nå målene
Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Luft
Mat og landbruk
Turisme
Utdanning
Maritim industri

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving education
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainable disposal of waste
Promoting sustainbable use of land
Increasing Safety
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Strandvegen 13
9007 TROMSØ
Norway

+4745280100

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje