Tøyen Startup Village
Tøyen Startup Village
Tøyen Startup Village

Tøyen Startup Village

Inkubator i Oslo

Inkubator i Oslo

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Inkubator i Oslo

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Hagegata 23
0653 OSLO
Norway

+47 400 17 525

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje