Trifid
Trifid
Trifid

Trifid

Erfarne rådgivere

Trifid er et verdibasert rådgivningsselskap som bidrar til modernisering, endring og utvikling i grensesnittet forretning, teknologi og organisasjon. Vi er dyktige rådgivere og ledere med dokumenterte

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde fattigdom
God helse
God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn

Trifid er et verdibasert rådgivningsselskap som bidrar til modernisering, endring og utvikling i grensesnittet forretning, teknologi og organisasjon. Vi er dyktige rådgivere og ledere med dokumenterte resultater fra offentlig og privat sektor. Vi har grundig kompetanse innen teknologi og teknologitrender, men er teknologirealister. Trifid leverer ekspertise innen rådgivning og ledelse av teknologiske, forretningsmessige og organisatoriske endringer. Vi har spesielt tung erfaring innen trafikksektoren, arkitektur og teknologiforståelse.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management

Akersgata 20
0158 OSLO
Norway

+47 90841765

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje