Urbalurba
Urbalurba
Urbalurba

Urbalurba

Markesdplassen for data

Data til alle

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

99% av alle smartbyløsninger trenger data. Men ikke bare det, de trenger tilrettelagte data som en innovatør enkelt kan få oversikt over, innsikt i, og som kan testes og lekes med. Det er dette Urbalurba gjør: VI tilrettelegger data for innovatører som jobber med å gjøre norske byer smartere.

En norsk portal for smartbydata I Urbalurba har vi ståltro på at kommuner, stat, akademia, organisasjoner og næringsliv sammen vil gjøre norske byer til blant de smarteste i verden. For å få til dette trenger vi mye tilrettelagte data. Stat og kommune bidrar med åpne offentlige data, som vil tilgjengeliggjør i Urbalurba. Men vi trenger at næringsliv, akademia og organisasjonsliv også bidrar med data..

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Vestengkleiva 3
1385 ASKER
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje