Urban Infrastructure Partner
Urban Infrastructure Partner
Urban Infrastructure Partner

Urban Infrastructure Partner

Oslo bysykkel

Oslo bysykkel

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Oslo bysykkel

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living

Parkveien 29
0350 OSLO
Norway

+44 207 221 1540

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje