Urbaniq
Urbaniq
Urbaniq

Urbaniq

Urbanism, architecture and futurism - we create cities for the day after tomorrow

Helt nytt arkitektkontor som spesialiserer i futuristisk urbanisme i Norden. Tilbyr rådgivning og prosjektering av urbane områder, bygg og reguleringer. Basert på solid internasjonal erfaring og kompe

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Helt nytt arkitektkontor som spesialiserer i futuristisk urbanisme i Norden. Tilbyr rådgivning og prosjektering av urbane områder, bygg og reguleringer. Basert på solid internasjonal erfaring og kompetanse - fra visjoner til gjennomføring av bærekraftig urbanisme med vedtatte masterplaner, reguleringer, prosjekteringer av komplekse urbane bygg og grep for levende byrom.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Luft
Mobilitet
Helse
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Bank og finans
sport og rekreasjon
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving travel safety
Improving traffic management
Reducing need for travel
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Promoting sustainbable use of land
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Decreasing energy consumption in buildings
Enabling new business opportunities

Askeladdveien 18
0851 OSLO
Norway

94875966

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje