Velonor
Velonor
Velonor

Velonor

Smarte sykkelparkeringer

Velonor importerer og selger smarte sykkelparkeringer med integrert lås og mulighet for lading av elsykkel.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Velonor importerer og selger smarte sykkelparkeringer med integrert lås og mulighet for lading av elsykkel.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving travel safety
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Redusere luftforurensning
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving personnel efficiency

Nordstrandsvegen 401
6823 SANDANE
Norway

41604644

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje