Velove
Velove
Velove

Velove

Last mile delivery

The Velove Armadillo bike path fit, ergonomics, comfort, safety, great handling, uptimisation and containerisation is giving great access to city centers and fantastic productivity numbers in last mil

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

The Velove Armadillo bike path fit, ergonomics, comfort, safety, great handling, uptimisation and containerisation is giving great access to city centers and fantastic productivity numbers in last mile delivery and field services -up to 100 % more productive than vans in congested/restricted areas! This very short pitch will focus extra on why containerization is an enabler for productive last mile delivery.

The Armadillo last mile delivery cargo bike is up to 2X more productive and has a significantly lower total cost of ownership compared to van-based delivery

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Promoting sustainable private transport models
Promoting active living
Promoting sustainbable use of land
Improving Life Quality
Increasing Safety
Promoting sustainable behavior
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Improving Energy Usage Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Enabling new business opportunities

Å vegen 5
8392 Sørvågen
Norway

0707731682

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje