Destinasjon Voss
Destinasjon Voss
Destinasjon Voss

Destinasjon Voss

Reisemåls- og utviklingsselskap

Destinasjon Voss er eit reisemåls- og utviklingsselskap. Hovudoppgåvene våre er å koordinere og marknadsføre reiselivet på Voss samt arbeide med prosjektutvikling innan reiseliv. Voss har ein ambisiø

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Samarbeid for å nå målene

Destinasjon Voss er eit reisemåls- og utviklingsselskap. Hovudoppgåvene våre er å koordinere og marknadsføre reiselivet på Voss samt arbeide med prosjektutvikling innan reiseliv.

Voss har ein ambisiøs plan for reiselivet i perioden fram mot 2020. Med ein sentral plassering i Fjord Norge, og stor satsing på å vidareutvikle vintertilboda, er målet å vere det leiande heilårsreisemålet i Noreg.

På nyåret 2019 starta me prosessen med å verta serfifisert som eit berekraftig reisemål.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Turisme

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Promoting sustainable behavior
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing use of fossils
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Evangervegen 3
5704 VOSS
Norway

41602736

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje