Visual360
Visual360
Visual360

Visual360

Kostnadseffektive digitale tvillinger av bygg, fasiliteter og bydeler. Sol- og skyggestudier rett i nettleser.

Tilbyr innovative og kostnadseffektive digitale tvillinger av bygg, fasiliteter og bydeler - rett i nettleser. Innovativ og fotorealistisk 3d-scanning som egner seg svært bra for digital samhandling o

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Tilbyr innovative og kostnadseffektive digitale tvillinger av bygg, fasiliteter og bydeler - rett i nettleser. Innovativ og fotorealistisk 3d-scanning som egner seg svært bra for digital samhandling og ikke krever forkunnskaper eller spesialprogramvare. Sanntids sol-/skyggestudier rett i nettleser. Algoritme-basert konvertering fra 2D plantegning til 3D virtuell plantegning. Kombinerer terrengdata, sosi-filer, BIM modeller og ortofoto i nettbaserte digitale tvillinger av en hel bydel.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Turisme
Bygg og anlegg
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data
Redusere investeringskostnader
Facilitating Citizen Engagement
Improving personnel efficiency

Salhussletta 3
8907 BRØNNØYSUND
Norway

90969901

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje