Vitir
Vitir
Vitir

Vitir

IoT langtrekkende trådløs infrastruktur

Vitir lager trådløs IoT infrastruktur som gjør det mulig å innhente data fra alle sensorer som bruker åpne standarder. I store bygg der avstandene er store mellom sensorer og sentralenhet/Gateway, lø

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn

Vitir lager trådløs IoT infrastruktur som gjør det mulig å innhente data fra alle sensorer som bruker åpne standarder. I store bygg der avstandene er store mellom sensorer og sentralenhet/Gateway, løses denne rekkevidde problematikken via vårt unike og patentsøkte konsept for trådløs kommunikasjon. MergeRF er merkenavnet til Vitirs system og bruksområdene vil blant annet være overvåkning og styring av inneklima, luftkvalitet, energiforbruk, og for avstandsoppfølgning innen helse- og omsorgstjenester. Innsamlet sensordata via MergeRF kan leveres til en lokal sentral i et bygg, f.eks. styring av energi via SD-anlegg eller kan sendes til hvilken som helst skytjenste for analyse og lagring av historiske data. Typiske sensorer som kan inngå i MergeRF er temperatur, fuktighet, CO2, radon, partikkel, magnet (for dører/vinduer), energimåler, vannlekkasje, røykdetektor, vannmetere (kaldt og varmtvann), radiator (heat cost allocator) og i prinsippet alle sensorer som bruker 4-20mA og 0-10V grensesnitt. Innen helse kan blant annet trådløse pasientapparatur, som blodtrykksmålere, termometere, pulsoksymetere, personvekter sende sine data via MergeRF. Alle sensorer kan inngå i samme system samtidig. MergeRF er 2-veis infrastruktur, slik at en innhentet sensorverdi kan prosesseres til et signal som sendes ut i MergRF og trigger en aktuator (f.eks. ventilasjon). MergeRF er et selvformende og selvhelende maskenettverk / mesh network.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Enhanced data security
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Decreasing energy consumption in buildings

Rådmann Halmrasts vei 18
1337 SANDVIKA
Norway

92017031

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje