Vivento
Vivento
Vivento

Vivento

Digitalisering av offentlig sektor

Vivento har som formål å skape verdier for virksomheter gjennom teknologistøttet forretningsrådgivning og digitalisering av forretningsprosesser. Vi tror alt kan forbedres. Nær sagt alle har mulighet

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vivento har som formål å skape verdier for virksomheter gjennom teknologistøttet forretningsrådgivning og digitalisering av forretningsprosesser.

Vi tror alt kan forbedres. Nær sagt alle har muligheten til å utnytte virksomhetens ressurser bedre. Vi tror på teknologiens kraft og digitaliseringens muligheter. I sykehusets operasjonssaler, i offentlige etater, hos den enkelte saksbehandler og på alle private arbeidsplasser. Vi har lang erfaring fra digitalisering av tjenester - både offentlig og privat.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Strandveien 8
1366 Lysaker
Norway

+47 67 20 66 67

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje