Vaksdal næringsselskap
Vaksdal næringsselskap
Vaksdal næringsselskap

Vaksdal næringsselskap

Næringsutvikling for Vaksdal kommune

Selskapet har ansvar for næringsutvikling for Vaksdal kommune, og kommunen er majoritetseigar. Vaksdal næringsselskap jobbar med områdereguleringsplaner for Vaksdal og Stanghelle som får ny veg og jer

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Selskapet har ansvar for næringsutvikling for Vaksdal kommune, og kommunen er majoritetseigar. Vaksdal næringsselskap jobbar med områdereguleringsplaner for Vaksdal og Stanghelle som får ny veg og jernbane, K5-E16/Vossabanen-Bergensbanen.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Mobilitet
Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Konsul Jebsensgata 3
5722 DALEKVAM
Norway

56 59 71 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje