W3Spor
W3Spor
W3Spor

W3Spor

Webløsninger og bookingsystemer

W3Spor har arbeidet med ulike typer webløsninger siden 2008. Gjerne integrerte løsninger, vi legger vekt på at design og funksjonalitet skal spille sammen slik at brukskvaliteten blir optimal. I tett samarbeid med deg utvikler vi bookingløsningen/nettsted/nettbutikk som passer til ditt forretningskonsept. Vi slipper deg ikke før du er i mål! Våre kunder er i ulike virksomheter og bransjer.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde fattigdom
God utdanning
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene
Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data
Enhanced data security
Improving travel safety
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Improving education
Promoting active living
Redusere investeringskostnader
Facilitating Citizen Engagement
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Myrlandsveien 72
8382 NAPP
Norway

+4741242520

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje