Mobility park
Mobility park
Mobility park

Mobility park

Elsykler og Elbiler samlet i en bookingløsning

Visjon Mobility Park er et felles mobilitets-initiativ etablert Januar 2018 for å tilby transport som en tjeneste. Der vi i første omgang har Elbiler og Elsykler samlet under en paraply. Vi tror at m

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Visjon Mobility Park er et felles mobilitets-initiativ etablert Januar 2018 for å tilby transport som en tjeneste. Der vi i første omgang har Elbiler og Elsykler samlet under en paraply.

Vi tror at man i fremtiden ikke ønsker å eie transportmiddelet, men heller benytte seg av integrerte delingsløsninger som dekker mobilitetsbehovet bedre og billigere. For å kunne dominere dette marked etablerer to pionere innen delingsøkonomien seg sammen med en ledende leiebilsaktør for å etablere et felles selskap, MOBILITY PARK, som vil være det første selskapet som kan markedsføre og tilby integrerte mobilitetsløsninger i Skandinavia

Forretningside Forretningsideen er å levere mobilitet satt i system under en paraply – «Mobility Park». Målet er å gi kundene en enkel måte å administrere delingstransport, enten det er til turisme, næringsliv, kommuner eller borettslag/sameier.

• Vårt hovedmarked er: kommuner, næringsliv, turistnæring, utbyggere og andre med behov for integrerte smarte transporttjenester. • Hovedmålet til Mobility Park ligger i å endre folks syn på transport og løse transportbehov gjennom en bred og integrert Mobility-on-Demand tjeneste.

Bak initiativet står AVIS, Move About og WattWorld. Det bygges et tett samarbeide med andre partnere, bl.a. Telenor og JC Decaux. Initiativtakerne kan allerede i dag tilføre ledende kompetanse og erfaring innen forskjellige aspekter av Mobility as a Service. Ved å tilby dem som en integrert løsning vil Mobility Park kunne dekke et bredt mobilitetstilbud som i dag er etterspurt i økende grad.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility

Ulvenveien 90A
0581 OSLO
Norway

+47 94 84 08 08

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje